Wadcrawler

Bouwmeester BV heeft een zeewaardig amfibie vaartuig gebouwd. De machine/schip kent inzetmogelijkheden in kustgebieden of grote rivieren daar waar de mogelijkheid bestaat, en het wenselijk is dat er gewerkt kan worden in overgangsgebieden van water naar land of er sprake is van zeer grote diepte variaties die reguliere vaart onmogelijk maken.

Er is medio juni 2015 begonnen met de engineering werkzaamheden, inmiddels is de eerste C-Flo / met de naam “Wadcrawler” uitgebracht.

Doelstelling van Bouwmeester is om seriematig dit voortuig op de wereldmarkt te brengen als een volwaardig multipurpose zeevarend werktuigdrager. Wilt u ons hierbij ondersteunen? Wij zijn nog op zoek naar investeerders.

Kenmerken

Dit amfibieschip is ontworpen voor een breed doelgebied waaronder:

  • Uitvoeren van graafwerkzaamheden of opruimwerkzaamheden in het waddengebied.
  • Opruimen van olie, drijvend in directe nabijheid van de oever, kust of strand. Door zijn unieke concept en constructiewijze heeft de machine geen moeite om in het overgangsgebied te werken. Hiervoor kan een pomp geplaatst worden aan de kraanarm en wordt er op het dek een scheidingsinstallatie geplaatst welke olie pompt in een BAG systeem.
  • Werken in moeilijk bereikbare kustgebieden / stranden t.b.v. oeverbescherming
  • Ondersteunen van pijpleiding projecten voor het aan land brengen of ingraven van kabels en pijpleidingen in de zeebedding of in het strand.
  • Uitdiepen van vaargeulen in moeilijk bereikbare plaatsen of herprofileringswerkzaamheden.
  • Dregging technieken aan de kraanarm t.b.v. uitdiepen. Hiervoor zijn hydraulische mogelijkheden standaard geïntegreerd.
  • Inperken van begroeiing of opruimen van vervuiling in rivieren (bijvoorbeeld irrigatie projecten Afrika)
  • Ondersteuning werktuig voor offshore industrie
  • Rampenbestrijding machine, machine kan optioneel op afstand worden bestuurd en dienst doen in zwaar vervuilde risicozones. Bijvoorbeeld nucleaire vervuilde kustgebieden.
  • Machine kan worden ingezet bij research projecten waaronder geologie, winning van delfstoffen of edelmetalen in de kustgebieden, hierbij kan een zeefinstallatie geplaatst worden op het achterdek of kan de machine worden uitgerust met een kleine boorinstallatie.

Wadcrawler

Also watch