Bouwmeester heeft de afgelopen jaren een aantal producten ontwikkeld en Bouwmeester blijft zich verder ontwikkelen. Indien u een idee heeft, laat het ons weten en wij zullen in overleg met u en onze engineeringsafdeling de mogelijkheden doornemen.

 

Producten Bouwmeester

– B-Flo 

 •   B-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig en onderscheidt zich van andere maai- en
 •   veegwerktuigen door uitstekend te presteren met onderscheidende producteigenschappen, zowel in
 •   het water als op het land. Werkzaamheden waarvoor de B-Flo wordt ingezet zijn onderhoud van
 •   vijvers, sloten, oevers, talud, meren en natuurgebieden.  meer informatie

 

– Wadcrawler

 •   De machine/schip kent inzetmogelijkheden in kustgebieden of grote rivieren daar waar de
 •   mogelijkheid bestaat, en het wenselijk is dat er gewerkt kan worden  in overgangsgebieden van water
 •   naar land of er sprake is van zeer grote diepte variaties die reguliere vaart onmogelijk maken.
 •   meer informatie

 

– L-Flo

 •   De Lo Flo 500 is een solitair werkend bagger / beunboot welke is bedoeld voor binnenwater zoetwater   gebieden met beperkte diepgang. De machine is bedoeld voor klein baggerwerk of ruimingswerken in   vaar / havengebieden.
 •   meer informatie

 

– Infraheat

 •   De Infraheat machine is ontworpen voor het gecontroleerd verhitten van asfaltoppervlakken t.b.v
 •   het verwijderen van opstuwingen ten gevolge van kalkhoudende funderingen en boomwortels.               meer informatie

 

– Weed Hopper

 •   De weedhopper is een onkruidborstelmachine welke aangebouwd kan worden aan een breed scala
 •   aan werktuigdragers, waaronder zero turn maaimachines.           meer informatie